Rozšíření a úpravy služeb

dovolujeme si vás informovat, že naše společnost rozšířila portfolio telekomunikačních služeb v regionu ČR o  poskytování internetových služeb pomocí sdělovacího kabelového telefonního vedení a služby pevného připojení k internetu prostřednictvím LTE. 
Současně s tímto si dovolujeme Vás informovat, že jsme na žádost našich klientů přešli na nové účtování servisních úkonů na 30 minutové intervaly, které budou platné dle nového ceníku. 
Nová tarifikace bude platná v novém ceníku od 1.11.2018 pro všechny servisní případy. 
U smluvních partnerů bude přihlédnuto k jejich servisním smlouvám, které budou taktéž upraveny v souladu s těmito změnami.